Vågå

Edvard Munchs farsslekt har sine røtter fra Vågå og Vågå prestegard, Ullinsvin, i Gudbrandsdalen. Munch besøkte Vågå og interesserte seg for sine forfedre ved sin ”trang at studere min slægts dæmoner”. Bestefaren, presten Edvard Storm Munch (1780-1847), var født og oppvokst i Vågå. Det samme var Munchs oldemor, prestekonen Christine Storm Munch (1746-1825), som var gift med Munchs oldefar, presten Peder Sørensen Munch (1740-1802). Munchs tippoldefar Johan Storm (faren til Christine) virket også som prest samme sted.

For informasjon om jubileumsarrangementer i Vågå se Munch i Vågå.