I 2021 åpner både det nye Munchmuseet i Bjørvika og det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo. Vi venter oss mer besøk av Munchinteresserte turister også til Kragerø i årene som kommer etter at de nye museene åpner. I den forbindelse har Kultur-kameratene i 2020 utdannet flere dyktige Munchformidlere for å ta imot pågangen. Noen av disse kan også ta imot publikum på tysk, engelsk og om ikke lenge – japansk. For mer info; se www.kultur-kameratene.no

Erlend Rødsten er en av Kultur-kameratenes nye Munchformidlere, anno 2020