Kragerøs kultursjef ser lyst på sommersesongen 2021. – Etter et tungt år med restriksjoner, håper vi på en tilnærmet normal sommersesong. Vi har mye spennende å by på her, sier Harald Bothner.

– Vi har et godt samarbeid med Berg Kragerø Museum og Kultur-kameratene om Munchaktiviteter. Programmet for 2021 vil bli lansert når dette er klart fra aktørene sin side. I tillegg er det mulig å bestille Munchvandringer for grupper hele året. Disse formidles av Kultur-kameratene as.

Munchnettverket bidrar også med nasjonale Munchtiltak. – De nye Munchskiltene skal opp i 2021, og disse ser vi fram til å få på plass, sier Bothner.