Onsdag 24. og torsdag 25. mai har Kragerø vært vertskap for Munch-nettverket.  Samarbeidende kommuner fra Vågå i nord, via Løten – hvor Munch ble født – Oslo/Nasjonalgalleriet, Moss, Fredrikstad, Åsgårdstrand og vi selv i Kragerø. Disse kommunene samarbeider om felles prosjekter og markedsføring, og har årlige samlinger rundt om.

Kragerø presenterte vår vandring i Munch’s fotspor med Katja Aarflot som guide. Våre gjester besøkte også Kragerø Faste Billedgalleri hvor vi fikk en orientering om galleriet aav leder Anny Skaug, og smakebiter fra forestillingen «På solen jeg ser» med Laila Thortveit, Mia Foss og Robert Carding. Espen Johannessen presentere også de nye miniskulpturene som nå lages i nytt opplag for salg.

Nettverket ble også orientert om de ulike nye prosjekter Munch-kommunene søker om i Sparebankstiftelsen DnB. Kragerø har sendt inn tre forskjellige søknader; Forestillingen «På solen jeg ser» som en vandreforestilling i bl.a. Munch-kommunene, Utvidet aktivitets- og lekeområde ved Jernbanetorget og det siste som er et nytt formidlingsopplegg i skolene  samarbeid med Kultur-kameratene.

Forsker Arne Holm ved Oslo Met presenterte «MUNCH Forsk# som bl.a. peker på at Kragerø har hatt en god strategi for satsingen på Munch, og er et av stedene som har kommet lengst i formidlingen og Munchs tilknytning til stedet. Ikke minst at Edvard Munch er knyttet til planverk, bl.a. reiselivsplanen. Kragerø har gjort de riktige tingene, sa Arne Holm.

Kragerø var vertskap for Munch-nettverket