Stedene forteller

Åtte kommuner deler historiene om Edvard Munch; hans liv og kunst. Åtte steder i Norge bærer hans historier og deler på ansvaret for å fortelle og formidle disse videre. Dette er våre samarbeidskommuner.

Åtte kommuner deler Munch mellom seg.

Siden 2006 har Munchs steder samlet seg i et nasjonalt Munchnettverk.
Født på Løten, oppvokst i Oslo/Kristiania og med mange ulike adresser i både inn- og utland, favnet Munchs liv bredt. Både hans liv og kunstnerskap er sterkt preget av stedene han har bodd, i Norge og i utlandet.
Kragerø har en særstilling i Munchs liv. Hit kom han iland i 1909, og han bosatte seg her etter mange år i utlendighet. Kragerø ble hans nye base i Norge etter nervesammenbruddet i 1908. Årene her ble et vendepunkt i hans liv; både kunstnerisk og personlig.
Les mere om Edvard Munch og stedene visitoslo.com

Fredrikstad

Edvard Munchs mor, Laura Cathrine Bjølstad, var født i Fredrikstad i 1837. Hun ble viet til Edvard Munchs far, legen Christian Munch (1817-1889), i Glemmen kirke i Fredrikstad i 1861. Da moren døde i 1868 var Edvard bare fem år gammel. Morens yngre søster Karen Bjølstad (1839-1931) tok på seg rollen som mor for Edvard og hans fire søsken. Tante Karen så tidlig nevøens kunstneriske evner, og hennes oppmuntring og støtte fikk stor betydning for Munch. Hun sørget også for at Munch-barna beholdt kontakten med morens familie. De var på sommerbesøk i Fredrikstad og traff tanter og onkler i Kristiania. Da bestefaren lå på det siste i 1888, reiste Munch til Fredrikstad og malte ham.

For mer informasjon om arrangementer i Fredrikstad, se Munch Fredrikstad, Munch 150 Fredrikstad og Munchs mødre.

Åsgårdstrand (Horten)

Fra midten av 1880-årene av tilbrakte Munch flere somre i den lille kystbyen Åsgårdstrand ved Oslofjorden. Det var her Munch opplevde et forhold som ble utgangspunkt for en rekke kjærlighetsmotiver på begynnelsen av 1890-tallet. Åsgårdstrand og kystnaturen i Borre, lyse sommernetter og bølgende strandlinje, danner bakgrunn for malerier som Melankoli, To mennesker, Stemmen og Løsrivelse. I 1898 kjøpte Munch et lite hus i byen Åsgårdstrand, og stedet ble en viktig inspirasjonskilde for kunstneren livet ut. Huset ble også hans eneste faste bosted frem til 1909, og det er siden bevart med Munchs opprinnelige innredning. Pikene på broen hører utvilsomt til Munchs mest kjente motiver fra Åsgårdstrand.

For informasjon om arrangementer i Horten se Munchs hus og Munch i Åsgårdstrand.

Løten

Edvard Munch ble født på gården Engelaug i Løten. Der arbeidet faren hans, Christian Munch, som militærlege. Han hadde blitt kjent med Edvards mor, Laura Cathrine Bjølstad, gjennom en legekollega i Elverum. De giftet seg i 1861 og fikk to barn mens de bodde på Løten: Sophie og Edvard. Da Edvard kom til verden, 12. desember 1863, virket han svak og ble ”hastedøpt” på gården; dåpen ble stadfestet i Løten kirke fire måneder senere. Før Edvard fylte ett år flyttet familien til Kristiania, men de beholdt kontakten med folket på Engelaug. Gjennom oppveksten ble han og lillebroren Andreas flere ganger sendt på sommerferie til Engelhaug, og sønnen på gården, Ole Thingstad, forble en nær venn av Munch hele livet.

For informasjon om lokale arrangementer i Løten se munchiloten.no

Moss (Jeløya)

Edvard Munch bodde på herregården Grimsrød sentralt på Jeløya ved Moss fra mars 1913 til september 1916. Den store hovedbygningen ble også brukt til atelierer og lager for malerier og grafikk.

I den store hagen oppførte Munch et treatelier med glasstak, der han blant annet arbeidet med de monumentale auladekorasjonene. Han malte også utsikten fra hagen og landskap fra Søndre Jeløy, hundene sine og glassverksarbeiderne på vei hjem etter arbeidstid. Den unge hushjelpen Ingeborg Kaurin, ble en svært viktig modell for kunstneren. Hun fikk senere tilnavnet Mossepiken. Når Munch ikke arbeidet, tok han gjerne en spasertur til sin gamle venn konsul Christen Sandberg, eller han gikk med hunden Boy på kino i Moss. Jeløya lå strategisk til i forhold til Munchs andre eiendommer og atelierer i Hvitsten, Åsgårdstrand og Kragerø, og han reiste ofte fram og tilbake, med hushjelp, hest og hunder.

For informasjon om arrangementer i Moss, se Munch i Moss.

Oslo

Norges hovedstad Kristiania (fra 1925: Oslo) preget Munch som menneske og kunstner. Barndommens gate var Pilestredet, deretter fulgte fem forskjellige adresser på Grünerløkka. I Kristiania utviklet Munch seg som kunstner og han lot seg inspirere av byens omgivelser i bilder som Aften på Karl Johan (1892), Henrik Ibsen på Grand Café (1898) og Togrøyk (1900). Han fikk sin første undervisning på Christiania Tekniske Skole og på Den kongelige Tegneskole, senere fikk han veiledning av Christian Krohg I “Pultosten” ved Stortings plass. Like rundt hjørnet ligger Grand Café, der Munch vanket sammen med Hans Jæger og Kristiania-bohemen. I 1889 holdt Munch sin første separatutstilling i Kristiania, men forlot så byen og oppholdt seg for det meste i Tyskland og Frankrike fram til 1909. Han besøkte hjembyen flere ganger i årene som kom, men først 27 år senere, i 1916, bosatte han seg på eiendommen Ekely. Stedet lå dengang utenfor bygrensen, men hører i dag til Oslo. Ekely var kunstnerens base i den siste, lange fasen av karrieren. De viktigste samlingene av Munchs kunst befinner seg i dag i Munch-museet og Nasjonalgalleriet. I tillegg har Munch utført de monumentale veggdekorasjonene i Universitetets aula øverst på Karl Johan, og han har malt “Freia-frisen” i Freia Chokolade Fabrik øst for Grünerløkka.

Se mere på MunchmuseetMunch i Oslo

Vestby (Hvitsten)

I november 1910 kjøpte Munch eiendommen Nedre Ramme i Hvitsten, på østsiden av Oslofjorden. Her fortsatte han arbeidet med dekorasjoner til Universitetets aula. Flere av utkastene hentet inspirasjon fra det vakre landskapet på stedet, og bakgrunnen til Forskerne/Alma Mater viser stranden nedenfor eiendommen. På gården ble også elleve dekorasjoner med aulamotiver i mindre størrelse til. Munch eide Nedre Ramme fram til sin død i 1944. Ved siden av utkast til auladekorasjoner ble mange mindre malerier til i Hvitsten gjennom årene. Stedets natur, menneskene og deres gjøremål ble gjengitt i en rekke bilder. Maleriene fra Hvitsten er preget av den nye monumentale stilen Munch utviklet i Kragerø, med en karakteristisk koloritt kjennetegnet av en kjøligere palett. En rekke bademotiver og vakre landskap som Bølgen har også sin opprinnelse fra Hvitsten.

For mer informasjon om arrangementer i Vestby, se: Munch i Vestby og Ramme Gaard.

Vågå

Edvard Munchs farsslekt har sine røtter fra Vågå og Vågå prestegard, Ullinsvin, i Gudbrandsdalen. Munch besøkte Vågå og interesserte seg for sine forfedre ved sin ”trang at studere min slægts dæmoner”. Bestefaren, presten Edvard Storm Munch (1780-1847), var født og oppvokst i Vågå. Det samme var Munchs oldemor, prestekonen Christine Storm Munch (1746-1825), som var gift med Munchs oldefar, presten Peder Sørensen Munch (1740-1802). Munchs tippoldefar Johan Storm (faren til Christine) virket også som prest samme sted.

For informasjon om arrangementer i Vågå se Munch i Vågå.

Se bladfil av heftet Stedene forteller

Bestill en Munch vandring fra Kultur-kameratene her